Všeobecné podmínky tanečních kurzů a soustředění

 1. Elektronická přihláška do kurzu a soustředění je závazná. Pokud se z vážných důvodů nebudete moci zúčastnit, dejte nám to prosím co nejdříve vědět na e-mail: produkce@art4people.cz
 2. Kurzovné můžete uhradit následujícím způsobem:
  1. záloha na kurz ve výši 1000,- Kč / osoba je splatná převodem na účet nejpozději do 14 dnů od odeslání přihlášky
  2. doplatek můžete zaplatit v hotovosti při první lekci, či převodem na účet do začátku kurzu / soustředění

Podrobné instrukce a variabilní symbol Vám budou zaslány v odpovědi na Vaši přihlášku. Číslo účtu: 2201204666/2010, do zprávy pro příjemce je nutné napsat příjmení přihlášeného a text „Příspěvky taneční klub“.

 1. V případě přihlášení na dva různé kurzy je udělena sleva 50% na druhý kurz.
 2. Zaškrtnutí položky "přihlášení na celou sezónu" má stejnou funkci, jako vyplnění jednotlivých přihlášek - tj. závazné přihlášení do všech kurzů v sezóně. Platba zálohy je totožná jako u jednotlivé přihlášky, doplatky vždy nejpozději při první lekci daného běhu kurzu. Případné změny (odhlášení ze závažných důvodů) jsou možné pouze po individuální dohodě.  
 3. Docházka do kurzu je náležitostí jeho účastníků, nenavštívené lekce je možné nahradit v jakémkoliv jiném paralelně probíhajícím kurzu a to v maximálním počtu 3 lekcí po předchozí dohodě skrz e-mail: produkce@art4people.cz. V případě dlouhodobé absence a ze závažných důvodů lze náhradu domluvit individuálně. Lekce nemohou být z kurzovného odečítány ani převedeny do navazujícího kurzu.
 4. Do tanečního sálu je povolený vstup pouze v čisté obuvi vhodné k tanci. Informace vždy u lektorů.
 5. Odesláním přihlášky udělujete výslovný souhlas se zpracováním osobních údajů dle nařízení GDPR. Tyto údaje budou zpracovány a archivovány k interním potřebám společnosti. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou a může být kdykoli odvolán, a to formou oznámení na e-mail: produkce@art4people.cz
 1. Přihlášením do kurzu / soustředění stvrzujete, že:
  1. jste zdravotně způsobilí/á k absolvování tanečně pohybových aktivit.
  2. dáváte souhlas k pořízení audio-vizuálních záznamů Vaší osoby sloužící ke kladné propagaci kurzů.
  3. jste se seznámil/a s těmito všeobecnými podmínkami a souhlasíte s jejich dodržováním.
TOP