Moderní tanec

Moderní tanec nám nabízí propojení nebo kombinování hned několika tanečních technik (například Martha Graham nebo José Limon). Hlavní důraz je kladen na emoce. Lyrickou formou se interpreti snaží vyjádřit své pocity za pomoci doprovodné hudby. Právě hudba je zde podstatnou součástí. Každý máme svou píseň, hudební styl, který nás nejlépe vystihuje a skrze který jsme schopni dát najevo své emoce. Máte i vy svou vlastní oblíbenou píseň? Pokud ano, zkuste ji spolu s námi vyjádřit právě skrze contemporary.

TOP