Capoeira

CAPOEIRA (ka-pu-e-ra) je afro-brazilské bojové umění, které vzniklo v 15. století mezi africkými a domorodými otroky v Brazílii, jako obrana před jejich utlačovateli. Je známa pro své rýchle, složité pohyby, které můžou být provedené z jakékoliv polohy a ústit v útočné kopy. Obsahuje silné prvky akrobacie a je vždy doprovázená muzikou.

Vystoupení je možné využít jako doprovodného programu Vámi pořádané akce při různých sportovních, kulturních, podnikových sešlostí, přehlídkách, plesích, diskotékách, v klubech apod., jak soukromých, komerčních, charitativních či veřejných.
Vystoupení Capoeiry jsou divácky velmi zajímavá a většinou se těší velkému ohlasu. Je to dáno hlavně tím, že tento brazilský bojový tanec není v České republice ještě příliš znám a také pro jednotlivé prvky, které zahrnuje.
Vystoupení je tvořeno z boje, tance a oblíbené akrobacie spojující se v jeden efektivní celek, jenž je doprovázen zpěvem a energickou hudbou, která je neodmyslitelnou součástí Capoeiry (popřípadě je možné použít hudební CD).

 

TOP